Zoomorfizm

Z WikiFur

Zoomorfizm – upodobnienie do zwierzęcia poprzez przejęcie niektórych zwierzęcych cech, takich jak pazury, kły, futro, ogon czy postawa.

Puzzlepiece32.png To jest zalążek hasła, jeśli możesz pomóż je rozwinąć.