UdderPlay

Z WikiFur

UdderPlay, w skrócie UP – nieistniejąca obecnie strona internetowa poświęcona fandomowi furry, a konkretniej tym członkom fandomu, których fursony posiadają wymiona (np. antropomorficzna albo niemorficzna krowa, koza, ale też mieszanki typu kobieta z wymionami) albo są ich wielbicielami.

Historia[edytuj]

Strona powstała dzięki JessKatt w kwietniu 2008 roku na serwerze Orcas stworzonym z kolei przez Keiko. Od tamtego czasu na stronie zebrane zostały dzieła literackie autorstwa sześciu różnych futrzaków (z czego każdy stworzył po kilka opowiadań lub jedną, dużą powieść podzieloną na części) i prace plastyczne robione obojętnie byle jaką metodą, byleby zawierały wymiona. Autorów tych prac na tamtejszej stronie było 32 (stan na 14 listopada 2008).

Z powodu ogromu obowiązków, JessKatt oddała witrynę w 2009 roku. Ta jednak zaniedbywana przez dłuższy czas została zamknięta w 2010 roku.

Budowa serwisu[edytuj]

Introduction i Disclaimer[edytuj]

Były to oczywiście podstrony, w których zamieszczona była przemowa do osób przeglądających witrynę, w celu powitania ich i opisania idei stworzenia UdderPlay. JessKatt informowała tam m.in o tym, że może niektóre prace zawierały rzeczy typowe dla starszych użytkowników, ale nie można było liczyć na znalezienie yiffu.

Pics[edytuj]

Pics – tam dodawane były właśnie prace plastyczne z wymionami. Jak wspomniano wyżej – autorów było 32. Każdy autor miał własny dział ustawiony w odpowiedniej kolejności według alfabetu, w którym można było obejrzeć wszystkie jego prace. Aktualizacja działu następowała zazwyczaj na początku każdego miesiąca.

Stories[edytuj]

Stories – zbiór opowiadań i powieści obejmujące choć trochę tematykę wymion. Autorów było mało, bo tylko sześciu, ale opowiadań zamieszczono, aż 11. Czasami powieści wzbogacane bywały rysunkami z działu "Pics". Aktualizacja działu następowała na początku każdego miesiąca.

Forum[edytuj]

Jak to każdy serwis internetowy, UdderPlay posiadało własne forum. Forum posiadało 3 kategorie (Forum; General; Arts, Writings & RPS), które podzielone były w sumie na 9 działów. Statystyki pochodzące z 14 listopada 2008 przedstawiały się następująco:

  • Ilość postów: 327
  • Ilość tematów: 66
  • Ilość zarejestrowanych użytkowników: 189

Dużą część użytkowników stanowili mieszkańcy Ameryki Północnej (2/3 użytkowników), reszta to były pojedyncze przypadki z innych krajów, w tym Polski.

"E-mail" oraz "Showcase your work"[edytuj]

Działy te służyły przede wszystkim do pozyskiwania nowych prac na witrynę strony. Bowiem jeśli dana osoba chciała, by jego praca została umieszczona na UP, musiał przesłać pracę w formie pliku na prywatny adres e-mail JessKatt. Tak więc za to odpowiadał pierwszy dział, z kolei drugi dział był wymianą informacji na temat przesyłania prac. Jednakże część osób do ukazywania swoich prac na UP korzystała z forum.