Feral

Z WikiFur

Feral – określenie formy postaci, oznacza postać nieantropomorficzną, pozbawioną ludzkich cech budowy ciała, opartą w pełni na budowie ciała zwierzęcia.

Mimo że nie spełniają podstawowego założenia antropomorfizmu, postacie w formie feral są zaliczane do kanonu furry, gdyż zwykle mimo zwierzęcej postaci mają ludzką psychikę – myślą, działają i wartościują jak ludzie. Typowo przytaczanym przykładem jest film Król Lew, oparty na motywach Hamleta, ale rozgrywający się w świecie afrykańskiej sawanny.

Niejako z definicji wszystkie nieantropomorficzne zwierzęta posiadają formę feral, ale forma ta nie oznacza wiernego odwzorowania postaci zwierzęcej – na przykład czworonożny wilk ze skrzydłami jest zaliczany do feral. W niektórych przypadkach ze względu na budowę/postawę, znacznie zbliżoną do ludzkiej, trudno wyróżnić formę feral, np. w wypadku lemurów, kangurów itp.

Forma, w której występuje zarówno zwierzęcy jak i ludzki tułów, oraz dodatkowa para kończyn na ich połączeniu nazywa się formą taur.