FA: United

Z WikiFur

Fur Affinity: United! – futrzasty konwent odbywający się w północnym New Jersey w USA. Powstał, by wypełnić lukę po przeniesieniu Anthroconu do Pittsburgha. Patronem oraz jednym z organizatorów jest Fur Affinity, znany futrzasty portal artystyczny.

Puzzlepiece32.png To jest zalążek hasła, jeśli możesz pomóż je rozwinąć.