Chimera

Z WikiFur

Chimera

Cytując Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 1981r „Chimera - mrzonka, urojenie, fantazja (w.1.mn.) kaprys, grymas, fanaberie, fochy, humory, dąsy, wybryki i dziwactwa”

Powstały w połowie 2000r i po dziś dzień uparcie rozwijane przez Kunako. W twórczości Kunako Chimery są istotami mającymi wzrost od 2,5m do 7m zależnie od ich typu.

Charakteryzują się:

  • W hierarchii Chimer panuje matriarchat.
  • Czarnymi oczami które są naroślą.
  • Bardzo długimi uszami wygiętymi ku tyłowi.
  • Bardzo szczupłym ciałem. (niemal anemicznym)
  • Bardzo długim ogonem mającym długość równą długości ciała Chimery. (od głowy po stopy)
  • Bardzo długimi palcami z pazurami mającymi 2/3 długości dłoni.
  • Masywnymi łapami stóp z zagiętymi w hak pazurami.

Dzielą się na 3 typy (gatunki).

  • Leśne (żyjące wysoko w gęstych lasach)

Najwyższe z Chimer. Samice mają od 6ciu do 7dmiu metrów. Samce od 5ciu do 6ciu metrów.

  • Wodne (przystosowane do życia w wodzie i bagnach)

Najniższe z Chimer. Samice mają od 2,5m do 3,5m. Samce tyle samo mniej więcej. Posiadają duże błony pod rękoma i od ogona po łapy stóp.

  • Typowe (są pierwszymi od których wywodzą się pozostałe 2 typy w przyszłości)

Samice mają od 3,5m do 5ciu metrów. Samce od 3ech do 4,5m.