Midwest FurFest

Z WikiFur

Midwest FurFest, w skrócie MFFkonwent furry obywający się corocznie w Illinois w USA, zwykle w listopadzie.

Puzzlepiece32.png To jest zalążek hasła, jeśli możesz pomóż je rozwinąć.