Maxiter

Z WikiFur

Maxiter (Max/Maxi/Mλxiter) - furry z fursoną antropomorficznego skrzydlatego wilka.

1268491983.maxiter 1268488101.solaxe filemon445.jpg

Starsza wersja fursony.


Pozbywam się swojego

Ditto