Konwent

Z WikiFur

Konwent – duże, wielodniowe spotkanie, na którym spotykają się futrzaki z dużego obszaru. Nie ma rygorystycznych zasad co do miejsca organizacji, ale przyjęło się, że powinno ono być w centrum obszaru, z którego przyjeżdżają uczestnicy. Długość konwentów to najczęściej trzy lub cztery dni.

Koszty mogą się wahać w granicach mniej więcej od 100 do 300 złotych, w zależności od standardu, posiłków i wielkości samego konwentu. Część futrzaków nie uczestniczy w konwentach w ogóle, inni natomiast jeżdżą nawet na kilka w roku.

Konwenty różnią się między sobą, ale w zdecydowanej większości można znaleźć:

  • zakwaterowanie, które może się wahać co do standardu i rodzaju
  • galerię artystów, gdzie twórcy wystawiają swoje dzieła, sprzedają je oraz przyjmują zlecenia
  • warsztaty artystyczne
  • inne wydarzenia takie jak panele dyskusyjne, dyskoteki, aukcje charytatywne i wiele innych, typowych dla konwentowych punktów programu

Konwenty furry w Polsce: